Digitalna transformacija podjetja Murko, d.o.o.

Digitalna transformacija se bo dotaknila vseh funkcij v podjetju, največji poudarek pa bo na digitalizaciji proizvodnje. SWOT analiza podjetja je pokazala slabosti podjetja na področju digitalizacije, zato je transformacija podjetja na tej točki nujno potrebna za uresničevanje ciljev družbe in kupčevih potreb. Z operacijo bomo v podjetju tako vzpostavili digitalno okolje, ki bo usmerjalo in vodilo zaposlene pri delovnem procesu. Implementirali bomo informacijsko rešitev, ki bo podprla poslovne funkcije, jih medsebojno povezala in spodbudila prehod na digitalno (brezpapirno poslovanje). S postavitvijo delovnih terminalov na vseh delovnih postajah v proizvodnji bomo vzpostavili ključno vez za celostni digitalni nadzor nad procesom. Z nadgradnjo poslovnih procesov bomo skrajšali dobavne roke, omogočili izmenjavo ažurne dokumentacije v digitalni obliki ter zagotovili celovito sledljivost procesov. Cilji digitalne transformacije podjetja so vzpostavitev digitalnega delovnega okolja s prehodom na avtomatizirane procese, usposobiti kader za opravljanje digitalnih delovnih mest s pridobitvijo novih kompetenc, ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega. S takšnim delovanjem podjetja bomo omogočili dolgoročni razvoj družbe na področju digitalizacije in v prihodnosti postavitev novega poslovnega modela. Celostna digitalizacija poslovnih funkcij bo poleg optimizacije procesov imela velik vpliv tudi na energetsko in snovna učinkovitost podjetja, ter s tem vpliv na ohranjane okolja.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.